Εκτιμώμενος χρόνος προετοιμασίας περίπου 10 εργάσιμες ημέρες.